[1]
MŁYNARCZYK, A., KRÓLEWICZ, S. i RUTKOWSKI, P. 1. BADANIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZOBRAZOWAŃ DYNAMICZNYCH (WIDEO) Z NISKIEGO PUŁAPU LOTNICZEGO (BSP) DO OPRACOWAŃ FOTOGRAMETRYCZNYCH. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna. 10(70) (1), 53-64. DOI:https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.4.