[1]
PERZ, A. i PLEWA, K. 2019. SYNCHRONICZNOŚĆ WYSTĘPOWANIA ŚREDNICH ROCZNYCH STANÓW WODY JEZIOR PRZYBRZEŻNYCH I MORZA BAŁTYCKIEGO. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna. 10, A 70 (grudz. 2019), 85–102. DOI:https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.5.