[1]
SZCZUCIŃSKA, A. i in. 2019. Krenologia obszarów młodoglacjalnych na przykładzie Pojezierza Lubuskiego – przegląd badań. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna. 10, A 70 (grudz. 2019), 119–132. DOI:https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.8.