[1]
Lorek, D. 1. PLAN PLESZEWA Z XIX WIEKU – WIZUALIZACJA TEMATYCZNA. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna. 9(69) (1), 101-114. DOI:https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.9.