[1]
Ptak, M. 1. ODTWORZENIE WARUNKÓW WODN YCH OSUSZONYCH JEZIOR W POLSCE – WYBRANE PRZYKŁADY. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna. 9(69) (1), 183-192. DOI:https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.14.