[1]
Sypniewska, L. i Szyga–Pluta, K. 1. ZMIENN OŚĆ CZASOWA I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENN E ZACHM URZENIA W POLSCE W LATACH 2001–2016. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna. 9(69) (1), 193-213. DOI:https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.15.