[1]
Wrzesiński, D. 1. TYPOLOGIA REŻIMU ODPŁYWU RZEK W POLSCE W RÓŻNYCH FAZACH OSCYLACJI PÓŁNOCNOATLANTYCKIEJ. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna. 9(69) (1), 249-261. DOI:https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.19.