[1]
Kendzierski, S. i Forycka–Ławniczak, H. 1. WARUNKI SYNOPTYCZNE PODCZAS WYSTĘPOWANIA WYSOKICH KONCENTRACJI PM10 W POZNANIU W LATACH 2010–2017. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna. 9(69) (1), 65-71.