[1]
Zawadzki, J. 2023. Źródła referencyjne i rekonstrukcyjne do geowizualizacji porównawczej grodu w Gieczu w XII i XXI wieku. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna. 13, A 73 (sie. 2023), 227–239. DOI:https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.13.