(1)
CZUCHAJ, A.; WOLNY, F.; MARCINIAK, M. REAKCJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OPADY W ZLEWNI RÓŻANEGO STRUMIENIA. 10.14746/bgf 2019, 7-19.