(1)
PERZ, A.; PLEWA, K. SYNCHRONICZNOŚĆ WYSTĘPOWANIA ŚREDNICH ROCZNYCH STANÓW WODY JEZIOR PRZYBRZEŻNYCH I MORZA BAŁTYCKIEGO. 10.14746/bgf 2019, 10, 85-102.