(1)
Karczewska, K.; Kolendowicz, L.; Półrolniczak, M.; Forycka–Ławniczak, H. KORELACJA ZMIAN STĘŻEŃ PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM10 Z TYPAMI CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W KONINIE W LATACH 2012–2016. 10.14746/bgf 1, 45-64.