(1)
Lorek, D. PLAN PLESZEWA Z XIX WIEKU – WIZUALIZACJA TEMATYCZNA. 10.14746/bgf 1, 101-114.