(1)
Pilarska, A.; Tymczykowska, P. GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I FUNKCJONALNOŚĆ WIRTUALNYCH WYCIECZEK NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH. 10.14746/bgf 2018, 9, 151-164.