(1)
Sypniewska, L.; Szyga–Pluta, K. ZMIENN OŚĆ CZASOWA I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENN E ZACHM URZENIA W POLSCE W LATACH 2001–2016. 10.14746/bgf 1, 193-213.