(1)
Zawadzki, J. Źródła Referencyjne I Rekonstrukcyjne Do Geowizualizacji porównawczej Grodu W Gieczu W XII I XXI Wieku. 10.14746/bgf 2023, 13, 227-239.