CZUCHAJ, A., WOLNY, F., & MARCINIAK, M. (2019). REAKCJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OPADY W ZLEWNI RÓŻANEGO STRUMIENIA. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 10(A 70), 7–19. https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.1