PERZ, A., & PLEWA, K. (2019). SYNCHRONICZNOŚĆ WYSTĘPOWANIA ŚREDNICH ROCZNYCH STANÓW WODY JEZIOR PRZYBRZEŻNYCH I MORZA BAŁTYCKIEGO. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 10(A 70), 85–102. https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.5