SZCZUCIŃSKA, A., MARCINIAK, M., & PŁOCIENNICZAK, J. (2019). Krenologia obszarów młodoglacjalnych na przykładzie Pojezierza Lubuskiego – przegląd badań. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 10(A 70), 119–132. https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.8