Karczewska, K., Kolendowicz, L., Półrolniczak, M., & Forycka–Ławniczak, H. (1). KORELACJA ZMIAN STĘŻEŃ PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM10 Z TYPAMI CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W KONINIE W LATACH 2012–2016. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (9(69), 45-64. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.5