Lorek, D. (1). PLAN PLESZEWA Z XIX WIEKU – WIZUALIZACJA TEMATYCZNA. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (9(69), 101-114. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.9