Nawrocka, M., & Szyga–Pluta, K. (1). MIĘDZYDOBOWE ZMIANY BODŹ COWOŚCI CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO W POZNANIU W LATACH 1988–2017. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (9(69), 135-149. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.11