Pilarska, A., & Tymczykowska, P. (2018). GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I FUNKCJONALNOŚĆ WIRTUALNYCH WYCIECZEK NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (9(69), 151–164. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.12