Ptak, M. (1). ODTWORZENIE WARUNKÓW WODN YCH OSUSZONYCH JEZIOR W POLSCE – WYBRANE PRZYKŁADY. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (9(69), 183-192. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.14