Sypniewska, L., & Szyga–Pluta, K. (1). ZMIENN OŚĆ CZASOWA I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENN E ZACHM URZENIA W POLSCE W LATACH 2001–2016. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (9(69), 193-213. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.15