Kendzierski, S., & Forycka–Ławniczak, H. (1). WARUNKI SYNOPTYCZNE PODCZAS WYSTĘPOWANIA WYSOKICH KONCENTRACJI PM10 W POZNANIU W LATACH 2010–2017. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (9(69), 65-71. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24492