Kendzierski, S., & Forycka–Ławniczak, H. (2018). WARUNKI SYNOPTYCZNE PODCZAS WYSTĘPOWANIA WYSOKICH KONCENTRACJI PM10 W POZNANIU W LATACH 2010–2017. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 9(A 69), 65–71. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/24492