MARSZ, A. A., & STYSZYŃSKA, A. (2021). INERCJA ROCZNEGO ODPŁYWU CAŁKOWITEGO RZEK POLSKI WZGLĘDEM MIĘDZYROCZNEJ ZMIENNOŚCI PRZEBIEGU ELEMENTÓW KLIMATYCZNYCH. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (12 (72), 159–179. https://doi.org/10.14746/bfg.2021.12.9