Zawadzki, J. (2023). Źródła referencyjne i rekonstrukcyjne do geowizualizacji porównawczej grodu w Gieczu w XII i XXI wieku. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 13(A 73), 227–239. https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.13