CZUCHAJ, A.; WOLNY, F.; MARCINIAK, M. REAKCJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OPADY W ZLEWNI RÓŻANEGO STRUMIENIA. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, [S. l.], n. 10(70), p. 7–19, 2019. DOI: 10.14746/bfg.2019.10.1. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/23869. Acesso em: 28 maj. 2023.