KARCZEWSKA, K.; KOLENDOWICZ, L.; PÓŁROLNICZAK, M.; FORYCKA–ŁAWNICZAK, H. KORELACJA ZMIAN STĘŻEŃ PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM10 Z TYPAMI CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W KONINIE W LATACH 2012–2016. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, n. 9(69), p. 45-64, 11.