LOREK, D. PLAN PLESZEWA Z XIX WIEKU – WIZUALIZACJA TEMATYCZNA. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, n. 9(69), p. 101-114, 11.