SYPNIEWSKA, L.; SZYGA–PLUTA, K. ZMIENN OŚĆ CZASOWA I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENN E ZACHM URZENIA W POLSCE W LATACH 2001–2016. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, n. 9(69), p. 193-213, 11.