CZUCHAJ, ALEKSANDRA, FILIP WOLNY, i MAREK MARCINIAK. 2019. „REAKCJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OPADY W ZLEWNI RÓŻANEGO STRUMIENIA”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 10(70) (grudzień):7-19. https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.1.