PERZ, ADAM, i KATARZYNA PLEWA. 2019. „SYNCHRONICZNOŚĆ WYSTĘPOWANIA ŚREDNICH ROCZNYCH STANÓW WODY JEZIOR PRZYBRZEŻNYCH I MORZA BAŁTYCKIEGO”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna 10 (A 70):85-102. https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.5.