SZCZUCIŃSKA, ANNA, MAREK MARCINIAK, i JACEK PŁOCIENNICZAK. 2019. „Krenologia obszarów młodoglacjalnych Na przykładzie Pojezierza Lubuskiego – przegląd Badań”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna 10 (A 70):119-32. https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.8.