Karczewska, Kaja, Leszek Kolendowicz, Marek Półrolniczak, i Hanna Forycka–Ławniczak. 1. „KORELACJA ZMIAN STĘŻEŃ PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM10 Z TYPAMI CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W KONINIE W LATACH 2012–2016”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69) (1), 45-64. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.5.