Kugiejko, Magdalena. 2018. „CO NAM DAJE LAS – EDUKACJA PRZYRODN ICZO-LEŚNA W POWIECIE POZNAŃSKIM”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69) (grudzień):87-99. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.8.