Lorek, Dariusz. 1. „PLAN PLESZEWA Z XIX WIEKU – WIZUALIZACJA TEMATYCZNA”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69) (1), 101-14. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.9.