Pilarska, Agnieszka, i Paulina Tymczykowska. 2018. „GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I FUNKCJONALNOŚĆ WIRTUALNYCH WYCIECZEK NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna 9 (A 69):151-64. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.12.