Ptak, Mariusz. 1. „ODTWORZENIE WARUNKÓW WODN YCH OSUSZONYCH JEZIOR W POLSCE – WYBRANE PRZYKŁADY”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69) (1), 183-92. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.14.