Sypniewska, Ligia, i Katarzyna Szyga–Pluta. 1. „ZMIENN OŚĆ CZASOWA I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENN E ZACHM URZENIA W POLSCE W LATACH 2001–2016”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, nr 9(69) (1), 193-213. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.15.