Zawadzki, Jakub. 2023. „Źródła Referencyjne I Rekonstrukcyjne Do Geowizualizacji porównawczej Grodu W Gieczu W XII I XXI Wieku”. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna 13 (A 73):227-39. https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.13.