CZUCHAJ, A., WOLNY, F. i MARCINIAK, M. (2019) „REAKCJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OPADY W ZLEWNI RÓŻANEGO STRUMIENIA”, Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 10(A 70), s. 7–19. doi: 10.14746/bfg.2019.10.1.