PERZ, A. i PLEWA, K. (2019) „SYNCHRONICZNOŚĆ WYSTĘPOWANIA ŚREDNICH ROCZNYCH STANÓW WODY JEZIOR PRZYBRZEŻNYCH I MORZA BAŁTYCKIEGO”, Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 10(A 70), s. 85–102. doi: 10.14746/bfg.2019.10.5.