SZCZUCIŃSKA, A., MARCINIAK, M. i PŁOCIENNICZAK, J. (2019) „Krenologia obszarów młodoglacjalnych na przykładzie Pojezierza Lubuskiego – przegląd badań”, Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 10(A 70), s. 119–132. doi: 10.14746/bfg.2019.10.8.