Kugiejko, M. (2018) „CO NAM DAJE LAS – EDUKACJA PRZYRODN ICZO-LEŚNA W POWIECIE POZNAŃSKIM”, Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (9(69), s. 87–99. doi: 10.14746/bfg.2018.9.8.