Lorek, D. (1) „PLAN PLESZEWA Z XIX WIEKU – WIZUALIZACJA TEMATYCZNA”, Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (9(69), s. 101-114. doi: 10.14746/bfg.2018.9.9.