Macias, A. i Skwarek, M. (1) „ZMIANY POWIERZCHN I LEŚNYCH NA TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO PROMN O W OSTATNICH 200 LATACH W ASPEKCIE KRAJOBRAZOWYM”, Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (9(69), s. 115-134. doi: 10.14746/bfg.2018.9.10.