Pilarska, A. i Tymczykowska, P. (2018) „GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I FUNKCJONALNOŚĆ WIRTUALNYCH WYCIECZEK NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH”, Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 9(A 69), s. 151–164. doi: 10.14746/bfg.2018.9.12.